The Oxford 5000 Kelime Listesi (İngilizce – Türkçe)

Oxford 5000 Kelime Listesi - Oxford 5000

Oxford 5000, ileri düzeyde İngilizce öğrenenler için genişletilmiş temel kelime listesidir. Oxford 3000 temel kelime listesinin devamı olması yanı sıra ek 2.000 kelime içerir. Oxford 5000 kelime listesi, B2-C1 ileri seviyedeki öğrencilere kelime dağarcıklarını genişletmeyi ve yeni kelimeler öğretmek için en kullanışlı üst seviye kelimeler konusunda rehberlik eder. 3000 kelime + bu 2000 kelimeyi iyi öğrenen kişiler internetteki içeriklerin %95’ini anlayacak seviyeye gelecektir.

Yukarıda dediğim gibi Oxford 3000 kelimenin devamı niteliğinde olduğu için 1-2-3-4-5 diye sıralama yapmayacağım. 3001. kelimeden itibaren başlıyorum. Listedeki kelimeler eksik değil. Oxford 3000 listesinde mesela OK kelimesini gereksiz bulup sildiğim için başlangıçtaki Oxford 5000 kelimesinin bir kısmı Oxford 3000 listesine kaymış olabilir. Çok değil en fazla 25 tane. Takılmayın diye baştan belirteyim.

Ben senin listeni istemiyorum direkt olarak resmi listeyi bana ver diyenleri de şöyle alalım.

İlginizi Çekebilir: The Oxford 3000 Kelime Listesi (İngilizce – Türkçe) 

>> The Oxford 5000 <<

Kelimeler; Tureng, Google Translate ve Cambridge Dictionary veritabanından yararlanılarak en sık kullanılan haliyle Türkçeleştirilmiştir.

Aşağıdaki liste şahsım tarafımdan çalışıldıkça güncellenecektir. İlerleyen zamanlarda metin olarak kaldırıp sadece Türkçe – İngilizce kelimeler şeklinde resim galerisi yer alacaktır.

 1. accountant muhasebeci
 2. accumulate biriktirmek, artırmak, tasarruf etmek, yığmak
 3. accumulation birikim, birikinti
 4. accuracy kesinlik, doğruluk
 5. accurately doğru bir şekilde
 6. accusation suçlama, itham
 7. accused suçlanan, zanlı, sanık
 8. acid asit, asitli
 9. acquisition edinme-edinim, kazanç, kazanma
 10. acre hektar
 11. activate etkinleştirmek, etkin kılmak,
  faaliyete geçirmek, çalıştırmak
 12. activation aktivasyon, etkinleştirmek
 13. activist eylemci, aktivist
 14. acute akut, şiddetli, keskin, ani gelişen
 15. adaptation adaptasyon, uyarlama,uyum, intibak
 16. addiction bağımlılık, düşkünlük
 17. additionally ilaveten
 18. adequate yeterli, elverişli, kafi
 19. adequately yeterli şekilde
 20. adhere yapışmak
 21. adjacent yanyana, bitişik, komşu, ilişik
 22. adjust ayarlamak
 23. adjustment ayarlama, ayar
 24. administer idare etmek, düzenlemek,
  yönetmek, tatbik etmek, uygulamak
 25. administrative idari
 26. administrator idareci, yönetici
 27. admission giriş-ücreti, kabul-kayıt, itiraf-suçu kabul etme
 28. adolescent ergen
 29. adoption evlat edinme, benimseme
 30. adverse ters, aksi, olumsuz
  tehlike ve probleme neden olan olumsuz koşullar, etkiler
 31. advocate avukat
 32. aesthetic estetik
 33. affection sevgi, şefkât, düşkünlük, beğeni
 34. affordable alınabilir, kelepir, bütçeye uygun
 35. aftermath sonraki dönem, sonrası
 36. aggression saldırganlık
 37. agricultural tarım, ziraat, zirai, tarımsal
 38. agriculture ziraat, tarım
 39. aide özellikle devlette önemli birinin yardımcısı,
  yaver, yardımcı
 40. albeit .. e,a rağmen, olsa da, gerçi
 41. alert ikaz etmek, teyakkuz hali, uyanık olma hali, dikkatli
  birini muhtemel tehlikeye karşı uyarmak, tayakkuza sokmak
 42. alien acayip, alışık olunmayan, yaratık gibi, uzaylı
 43. align dizmek, sıralanmak
 44. alignment sıra, hiza
 45. alike benzer, tıpkısı, benzer şekilde, ve benzeri/benzerleri
 46. allegation iddia
 47. allege iddia etmek, ileri sürmek
 48. allegedly söylenene göre, iddiaya göre
 49. alliance ittifak, antlaşma
 50. allocate pay etmek, tahsis etmek, ayırmak-vermek
 51. allocation tahsis etme, ayırma
 52. allowance izin, müsaade, harçlık, ödenek, pay, hisse
 53. ally müttefik, destekleyen, arka çıkan, ortak
 54. alongside birşeyin veya birinin yanında, yanıbaşında, ile birlikte olarak
 55. altogether büsbütün, hep beraber, tamamen
 56. amateur amatör
 57. ambassador elçi, büyükelçi, diplomat
 58. amend hafif düzeltmek, değiştirmek
 59. amendment düzeltme, değiştirme, küçük değişikliklerle yeniden düzenleme
 60. amid ortasında, arasında, bir başka şey olurken, tam orta yerinde
 61. amusing eğlenceli, zevkli, keyif veren
 62. analogy iki şeyin birbirinden nasıl farklı
  olduğunu gösteren mukayese
 63. analyst analiz yapan, inceleyen, irdeleyen
 64. ancestor ata
 65. anchor çapa, çıpa, demir atmak, demirlemek (gemi) demir
 66. angel melek
 67. animation animasyon, canlandırma, ilgi ve heyecan, canlılık
 68. annually yıllık, yılda bir olan, yılda bir kez
 69. anonymous anonim, isimsiz
 70. anticipate ummak, beklemek
 71. anxiety B2
 72. apology B2
 73. apparatus C1
 74. appealing C1
 75. appetite C1
 76. applaud C1
 77. applicable C1
 78. applicant B2
 79. appoint C1
 80. appreciation C1
 81. appropriately B2
 82. arbitrary C1
 83. architectural C1
 84. archive C1
 85. arena C1
 86. arguably C1
 87. arm C1
 88. array C1
 89. arrow B2
 90. articulate C1
 91. artwork B2
 92. ash C1
 93. aside B2
 94. aspiration C1
 95. aspire C1
 96. assassination C1
 97. assault , v. C1
 98. assemble C1
 99. assembly C1
 100. assert C1
 101. assertion C1
 102. asset B2
 103. assign B2
 104. assistance B2
 105. assumption B2
 106. assurance C1
 107. assure B2
 108. astonishing B2
 109. asylum C1
 110. atrocity C1
 111. attachment B2
 112. attain C1
 113. attendance C1
 114. attorney C1
 115. attribute , n. C1
 116. auction B2
 117. audio B2
 118. audit C1
 119. authentic C1
 120. authorize C1
 121. auto C1
 122. automatic B2
 123. automatically B2
 124. autonomy C1
 125. availability C1
 126. await C1
 127. awareness B2
 128. awkward B2
 129. backdrop C1
 130. backing C1
 131. backup C1
 132. badge B2
 133. bail C1
 134. balanced B2
 135. ballet B2
 136. balloon B2
 137. ballot C1
 138. banner C1
 139. bare C1
 140. barely B2
 141. bargain B2
 142. barrel C1
 143. basement B2
 144. basket B2
 145. bass1 C1
 146. bat B2, v. C1
 147. battlefield C1
 148. bay C1
 149. beam C1
 150. beast C1
 151. behalf C1
 152. beloved C1
 153. bench C1
 154. benchmark C1
 155. beneath C1
 156. beneficial B2
 157. beneficiary C1
 158. beside B2
 159. besides , adv. B2
 160. betray C1
 161. bias B2
 162. bid , v. B2
 163. bind C1
 164. biography C1
 165. biological B2
 166. bishop C1
 167. bizarre C1
 168. blade C1
 169. blanket B2
 170. blast , v. C1
 171. bleed C1
 172. blend , n. C1
 173. bless C1
 174. blessing C1
 175. blow B2
 176. boast C1
 177. bold B2
 178. bombing B2
 179. bonus C1
 180. booking B2
 181. boom C1
 182. boost , n. B2
 183. bounce C1
 184. bound B2
 185. boundary C1
 186. bow1 , n. C1
 187. breach , v. C1
 188. breakdown C1
 189. breakthrough C1
 190. breed , n. C1
 191. brick B2
 192. briefly B2
 193. broadband C1
 194. broadcaster B2
 195. broadly B2
 196. browser C1
 197. brutal C1
 198. buck C1
 199. buddy C1
 200. buffer C1
 201. bug B2
 202. bulk C1
 203. burden C1
 204. bureaucracy C1
 205. burial C1
 206. burst C1
 207. cabin B2
 208. cabinet C1
 209. calculation C1
 210. canal B2
 211. candle B2
 212. canvas C1
 213. capability C1
 214. capitalism C1
 215. capitalist C1
 216. carbon B2
 217. cargo C1
 218. carriage C1
 219. carve C1
 220. casino C1
 221. casual B2
 222. casualty C1
 223. catalogue C1
 224. cater C1
 225. cattle C1
 226. caution C1
 227. cautious C1
 228. cave B2
 229. cease C1
 230. cemetery C1
 231. certainty B2
 232. certificate B2
 233. challenging B2
 234. chamber C1
 235. championship B2
 236. chaos C1
 237. characterize C1
 238. charm C1
 239. charming B2
 240. charter C1
 241. chase , n. B2
 242. cheek B2
 243. cheer , n. B2
 244. choir B2
 245. chop B2
 246. chronic C1
 247. chunk C1
 248. circuit B2
 249. circulate C1
 250. circulation C1
 251. citizenship C1
 252. civic C1
 253. civilian , adj. C1
 254. civilization B2
 255. clarify B2
 256. clarity C1
 257. clash C1
 258. classification C1
 259. classify B2
 260. clerk B2
 261. cliff B2
 262. cling C1
 263. clinic B2
 264. clinical C1
 265. clip B2
 266. closure C1
 267. cluster C1
 268. coalition C1
 269. coastal C1
 270. cocktail C1
 271. cognitive C1
 272. coincide C1
 273. coincidence B2
 274. collaborate C1
 275. collaboration C1
 276. collective C1
 277. collector B2
 278. collision C1
 279. colonial C1
 280. colony B2
 281. colourful B2
 282. columnist C1
 283. combat , v. C1
 284. comic , n. B2
 285. commander B2
 286. commence C1
 287. commentary C1
 288. commentator C1
 289. commerce C1
 290. commissioner C1
 291. commodity C1
 292. communist C1
 293. companion C1
 294. comparable C1
 295. comparative B2
 296. compassion C1
 297. compel C1
 298. compelling C1
 299. compensate C1
 300. compensation C1
 301. competence C1
 302. competent C1
 303. compile C1
 304. complement C1
 305. completion B2
 306. complexity C1
 307. compliance C1
 308. complication C1
 309. comply C1
 310. compose B2
 311. composer B2
 312. composition C1
 313. compound B2
 314. comprehensive B2
 315. comprise B2
 316. compromise , v. C1
 317. compulsory B2
 318. compute C1
 319. conceal C1
 320. concede C1
 321. conceive C1
 322. conception C1
 323. concession C1
 324. concrete , n. B2
 325. condemn C1
 326. confer C1
 327. confess B2
 328. confession C1
 329. configuration C1
 330. confine C1
 331. confirmation C1
 332. confront C1
 333. confrontation C1
 334. confusion B2
 335. congratulate C1
 336. congregation C1
 337. congressional C1
 338. conquer C1
 339. conscience C1
 340. consciousness C1
 341. consecutive C1
 342. consensus C1
 343. consent , v. C1
 344. consequently B2
 345. conservation B2
 346. conserve C1
 347. considerable B2
 348. considerably B2
 349. consistency C1
 350. consistently B2
 351. consolidate C1
 352. conspiracy B2
 353. constituency C1
 354. constitute C1
 355. constitution C1
 356. constitutional C1
 357. constraint C1
 358. consult B2
 359. consultant B2
 360. consultation C1
 361. consumption B2
 362. contemplate C1
 363. contempt C1
 364. contend C1
 365. contender C1
 366. content2 C1
 367. contention C1
 368. continually C1
 369. contractor C1
 370. contradiction C1
 371. contrary , n. C1
 372. contributor C1
 373. controversial B2
 374. controversy B2
 375. convenience B2
 376. convention B2
 377. conventional B2
 378. conversion C1
 379. convey B2
 380. convict C1
 381. conviction C1
 382. convincing B2
 383. cooperate C1
 384. cooperative C1
 385. coordinate C1
 386. coordination C1
 387. coordinator C1
 388. cop C1
 389. cope B2
 390. copper C1
 391. copyright C1
 392. corporation B2
 393. correction C1
 394. correlate C1
 395. correlation C1
 396. correspond C1
 397. correspondence C1
 398. correspondent C1
 399. corresponding C1
 400. corridor B2
 401. corrupt C1
 402. corruption C1
 403. costly C1
 404. councillor C1
 405. counselling C1
 406. counsellor C1
 407. counter (long flat surface) B2
 408. counter (argue against) C1
 409. counterpart C1
 410. countless C1
 411. coup C1
 412. courtesy C1
 413. coverage B2
 414. crack , n. B2
 415. craft B2, v. C1
 416. crawl C1
 417. creativity B2
 418. creator C1
 419. credibility C1
 420. credible C1
 421. creep C1
 422. critically B2
 423. critique C1
 424. crown C1
 425. crude C1
 426. cruise , v. B2
 427. crush C1
 428. crystal C1
 429. cue B2
 430. cult , adj. C1
 431. cultivate C1
 432. curiosity C1
 433. curious B2
 434. curriculum B2
 435. custody C1
 436. cute B2
 437. cutting C1
 438. cynical C1
 439. dairy , adj. B2
 440. dam C1
 441. damaging C1
 442. dare B2
 443. darkness B2
 444. database B2
 445. dawn C1
 446. deadline B2
 447. deadly B2
 448. dealer B2
 449. debris C1
 450. debut C1
 451. decision-making C1
 452. decisive C1
 453. deck B2
 454. declaration C1
 455. dedicated C1
 456. dedication C1
 457. deed C1
 458. deem C1
 459. default C1
 460. defect C1
 461. defender B2
 462. defensive C1
 463. deficiency C1
 464. deficit C1
 465. defy C1
 466. delegate C1
 467. delegation C1
 468. delete B2
 469. delicate C1
 470. democracy B2
 471. democratic B2
 472. demon C1
 473. demonstration B2
 474. denial C1
 475. denounce C1
 476. dense C1
 477. density C1
 478. depart B2
 479. dependence C1
 480. dependent B2
 481. depict C1
 482. deploy C1
 483. deployment C1
 484. deposit B2, v. C1
 485. depression B2
 486. deprive C1
 487. deputy C1
 488. derive B2
 489. descend C1
 490. descent C1
 491. designate C1
 492. desirable C1
 493. desktop C1
 494. desperately B2
 495. destruction B2
 496. destructive C1
 497. detain C1
 498. detection C1
 499. detention C1
 500. deteriorate C1
 501. determination B2
 502. devastate C1
 503. devil C1
 504. devise C1
 505. devote B2
 506. diagnose C1
 507. diagnosis C1
 508. dictate C1
 509. dictator C1
 510. differ B2
 511. differentiate C1
 512. dignity C1
 513. dilemma C1
 514. dimension C1
 515. diminish C1
 516. dip C1
 517. diplomat C1
 518. diplomatic C1
 519. directory C1
 520. disability B2
 521. disabled B2
 522. disagreement B2
 523. disappoint B2
 524. disappointment B2
 525. disastrous C1
 526. discard C1
 527. discharge C1
 528. disclose C1
 529. disclosure C1
 530. discourage B2
 531. discourse C1
 532. discretion C1
 533. discrimination C1
 534. dismissal C1
 535. disorder B2
 536. displace C1
 537. disposal C1
 538. dispose C1
 539. dispute , v. C1
 540. disrupt C1
 541. disruption C1
 542. dissolve C1
 543. distant B2
 544. distinct B2
 545. distinction C1
 546. distinctive C1
 547. distinguish B2
 548. distort C1
 549. distract B2
 550. distress , v. C1
 551. disturb B2
 552. disturbing C1
 553. dive , n. B2
 554. diverse B2
 555. diversity B2
 556. divert C1
 557. divine C1
 558. divorce , v. B2
 559. doctrine C1
 560. documentation C1
 561. domain C1
 562. dominance C1
 563. dominant B2
 564. donation B2
 565. donor C1
 566. dose C1
 567. dot B2
 568. downtown , adj., adv. B2
 569. drain C1
 570. dramatically B2
 571. drift C1
 572. driving C1
 573. drought B2
 574. drown C1
 575. dual C1
 576. dub C1
 577. dull B2
 578. dumb C1
 579. dump B2
 580. duo C1
 581. duration B2
 582. dynamic B2, n. C1
 583. eager C1
 584. earnings C1
 585. ease , v. C1
 586. echo , n. C1
 587. ecological C1
 588. economics B2
 589. economist B2
 590. editorial B2
 591. educator C1
 592. effectiveness C1
 593. efficiency C1
 594. efficiently B2
 595. ego C1
 596. elaborate C1
 597. elbow B2
 598. electoral C1
 599. electronics B2
 600. elegant B2
 601. elementary B2
 602. elevate C1
 603. eligible C1
 604. eliminate B2
 605. elite C1
 606. embark C1
 607. embarrassment C1
 608. embassy C1
 609. embed C1
 610. embody C1
 611. embrace B2
 612. emergence C1
 613. emission B2
 614. emotionally B2
 615. empire B2
 616. empirical C1
 617. empower C1
 618. enact C1
 619. encompass C1
 620. encouragement C1
 621. encouraging C1
 622. endeavour C1
 623. endless C1
 624. endorse C1
 625. endorsement C1
 626. endure C1
 627. enforce C1
 628. enforcement C1
 629. engagement C1
 630. engaging C1
 631. enjoyable B2
 632. enquire C1
 633. enrich C1
 634. enrol C1
 635. ensue C1
 636. enterprise C1
 637. entertaining B2
 638. enthusiast C1
 639. entitle C1
 640. entity C1
 641. entrepreneur B2
 642. envelope B2
 643. epidemic C1
 644. equality C1
 645. equation C1
 646. equip B2
 647. equivalent , adj. B2
 648. era B2
 649. erect C1
 650. erupt B2
 651. escalate C1
 652. essence C1
 653. essentially B2
 654. establishment C1
 655. eternal C1
 656. ethic B2
 657. ethnic B2
 658. evacuate C1
 659. evaluation B2
 660. evident B2
 661. evoke C1
 662. evolution B2
 663. evolutionary C1
 664. evolve B2
 665. exaggerate C1
 666. exceed B2
 667. excellence C1
 668. exception B2
 669. exceptional C1
 670. excess , adj. C1
 671. excessive B2
 672. exclude B2
 673. exclusion C1
 674. exclusive C1
 675. exclusively C1
 676. execute C1
 677. execution C1
 678. exert C1
 679. exhibit , n. B2
 680. exile C1
 681. exit B2, v. C1
 682. exotic B2
 683. expansion B2
 684. expenditure C1
 685. experimental C1
 686. expertise B2
 687. expire C1
 688. explicit C1
 689. explicitly C1
 690. exploit B2
 691. exploitation C1
 692. explosive , n. C1
 693. exposure B2
 694. extension B2
 695. extensive B2
 696. extensively B2
 697. extract B2, v. C1
 698. extremist C1
 699. fabric B2
 700. fabulous B2
 701. facilitate C1
 702. faction C1
 703. faculty C1
 704. fade C1
 705. failed B2
 706. fairness C1
 707. fake B2
 708. fame B2
 709. fantasy B2
 710. fare B2
 711. fatal C1
 712. fate C1
 713. favourable C1
 714. feat C1
 715. federal B2
 716. feminist , n. C1
 717. fever B2
 718. fibre C1
 719. fierce C1
 720. film-maker C1
 721. filter , v. C1
 722. fine , v. C1
 723. firearm C1
 724. firefighter B2
 725. firework B2
 726. firm B2
 727. firmly B2
 728. fit C1
 729. fixture C1
 730. flavour B2
 731. flaw C1
 732. flawed C1
 733. flee C1
 734. fleet C1
 735. flesh C1
 736. flexibility C1
 737. flourish C1
 738. fluid C1
 739. fond B2
 740. fool B2
 741. footage C1
 742. forbid B2
 743. forecast , v. B2
 744. foreigner C1
 745. forge C1
 746. format B2
 747. formation B2
 748. formerly B2
 749. formula C1
 750. formulate C1
 751. forth C1
 752. forthcoming C1
 753. fortunate B2
 754. forum B2
 755. fossil B2
 756. foster C1
 757. foundation B2
 758. founder B2
 759. fraction B2
 760. fragile C1
 761. fragment B2
 762. framework B2
 763. franchise C1
 764. frankly C1
 765. fraud B2
 766. freely B2
 767. frequent B2
 768. frustrated C1
 769. frustrating C1
 770. frustration C1
 771. fulfil B2
 772. full-time /adv. B2
 773. functional C1
 774. fundraising C1
 775. fundamentally B2
 776. funeral C1
 777. furious B2
 778. gallon C1
 779. gambling C1
 780. gaming B2
 781. gathering C1
 782. gay B2
 783. gaze , v. C1
 784. gear C1
 785. gender B2
 786. gene B2
 787. generic C1
 788. genetic B2
 789. genius B2
 790. genocide C1
 791. genuine B2
 792. genuinely B2
 793. gesture B2
 794. gig B2
 795. glance , v. C1
 796. glimpse C1
 797. globalization B2
 798. globe B2
 799. glorious C1
 800. glory C1
 801. golden B2
 802. goodness B2
 803. gorgeous B2
 804. governance C1
 805. governor B2
 806. grace C1
 807. graphic B2
 808. graphics B2
 809. grasp , n. C1
 810. grave (for dead person) C1
 811. grave (serious) C1
 812. gravity C1
 813. greatly B2
 814. greenhouse B2
 815. grid C1
 816. grief C1
 817. grin , n. C1
 818. grind C1
 819. grip , v. C1
 820. grocery B2
 821. gross C1
 822. guerrilla C1
 823. guidance C1
 824. guideline B2
 825. guilt C1
 826. gut C1
 827. habitat B2
 828. hail C1
 829. halfway C1
 830. halt , n. C1
 831. handful C1
 832. handling C1
 833. handy C1
 834. harassment C1
 835. harbour B2
 836. hardware C1
 837. harmony C1
 838. harsh C1
 839. harvest C1
 840. hatred C1
 841. haunt C1
 842. hazard C1
 843. headquarters B2
 844. heal B2
 845. healthcare B2
 846. heighten C1
 847. helmet B2
 848. hence B2
 849. herb B2
 850. heritage C1
 851. hidden B2
 852. hierarchy C1
 853. high-profile C1
 854. highway B2
 855. hilarious B2
 856. hint , v. C1
 857. hip B2
 858. historian B2
 859. homeland C1
 860. homeless B2
 861. honesty B2
 862. hook B2, n. C1
 863. hopeful C1
 864. hopefully B2
 865. horizon C1
 866. horn C1
 867. hostage C1
 868. hostile C1
 869. hostility C1
 870. humanitarian C1
 871. humanity C1
 872. humble C1
 873. hunger B2
 874. hydrogen C1
 875. hypothesis B2
 876. icon B2
 877. ID B2
 878. identical B2
 879. identification C1
 880. ideological C1
 881. ideology C1
 882. idiot C1
 883. ignorance C1
 884. illusion B2
 885. imagery C1
 886. immense C1
 887. immigration B2
 888. imminent C1
 889. immune B2
 890. implement B2
 891. implementation C1
 892. implication B2
 893. imprison C1
 894. imprisonment C1
 895. inability C1
 896. inadequate C1
 897. inappropriate C1
 898. incentive B2
 899. incidence C1
 900. inclined C1
 901. inclusion C1
 902. incorporate B2
 903. incorrect B2
 904. incur C1
 905. independence B2
 906. index B2
 907. indication B2
 908. indicator C1
 909. indictment C1
 910. indigenous C1
 911. induce C1
 912. indulge C1
 913. inequality C1
 914. inevitable B2
 915. inevitably B2
 916. infamous C1
 917. infant C1
 918. infect C1
 919. infer B2
 920. inflation B2
 921. inflict C1
 922. influential C1
 923. info B2
 924. infrastructure B2
 925. inhabitant B2
 926. inherent C1
 927. inherit B2
 928. inhibit C1
 929. initiate C1
 930. inject C1
 931. injection C1
 932. injustice C1
 933. ink B2
 934. inmate C1
 935. innovation B2
 936. innovative B2
 937. input B2
 938. insert B2
 939. insertion C1
 940. insider C1
 941. inspect C1
 942. inspection C1
 943. inspector B2
 944. inspiration C1
 945. installation B2
 946. instant B2
 947. instantly B2
 948. instinct C1
 949. institutional C1
 950. instruct C1
 951. instrumental C1
 952. insufficient C1
 953. insult , v. C1
 954. intact C1
 955. intake C1
 956. integral C1
 957. integrate B2
 958. integrated C1
 959. integration C1
 960. integrity C1
 961. intellectual B2, n. C1
 962. intensify C1
 963. intensity C1
 964. intensive C1
 965. intent C1
 966. interact B2
 967. interaction B2
 968. interactive C1
 969. interface C1
 970. interfere C1
 971. interference C1
 972. interim C1
 973. interior , n. C1
 974. intermediate C1
 975. interpretation B2
 976. interval B2
 977. intervene C1
 978. intervention C1
 979. intimate C1
 980. intriguing C1
 981. invade B2
 982. invasion B2
 983. investigator C1
 984. investor B2
 985. invisible C1
 986. invoke C1
 987. involvement C1
 988. ironic C1
 989. ironically C1
 990. irony C1
 991. irrelevant C1
 992. isolate B2
 993. isolated B2
 994. isolation C1
 995. jail , v. B2
 996. jet B2
 997. joint , n. B2
 998. journalism B2
 999. judicial C1
 1000. junction C1
 1001. jurisdiction C1
 1002. jury B2
 1003. just C1
 1004. justification C1
 1005. kidnap C1
 1006. kidney C1
 1007. kingdom C1
 1008. kit B2
 1009. lad C1
 1010. ladder B2
 1011. landing B2
 1012. landlord C1
 1013. landmark C1
 1014. lane B2
 1015. lap C1
 1016. large-scale C1
 1017. laser C1
 1018. lately B2
 1019. latter , n. C1
 1020. lawn C1
 1021. lawsuit C1
 1022. layout C1
 1023. leaflet B2
 1024. leak , n. C1
 1025. leap , n. C1
 1026. legacy C1
 1027. legend B2
 1028. legendary C1
 1029. legislation C1
 1030. legislative C1
 1031. legislature C1
 1032. legitimate C1
 1033. lengthy C1
 1034. lens B2
 1035. lesbian C1
 1036. lesser C1
 1037. lethal C1
 1038. liable C1
 1039. liberal , n. C1
 1040. liberation C1
 1041. liberty C1
 1042. license C1
 1043. lifelong C1
 1044. lifetime B2
 1045. lighting B2
 1046. likelihood C1
 1047. likewise B2
 1048. limb C1
 1049. limitation B2
 1050. linear C1
 1051. line-up C1
 1052. linger C1
 1053. listing C1
 1054. literacy C1
 1055. literally B2
 1056. literary B2
 1057. litre B2
 1058. litter B2
 1059. liver C1
 1060. lobby , v. C1
 1061. log , v. C1
 1062. logic C1
 1063. logo B2
 1064. long-standing C1
 1065. long-time C1
 1066. loom C1
 1067. loop C1
 1068. lottery B2
 1069. loyal B2
 1070. loyalty C1
 1071. lyric B2
 1072. machinery C1
 1073. magical C1
 1074. magistrate C1
 1075. magnetic C1
 1076. magnificent B2
 1077. magnitude C1
 1078. mainland C1
 1079. mainstream , adj. C1
 1080. maintenance C1
 1081. make-up B2
 1082. making B2
 1083. mandate C1
 1084. mandatory C1
 1085. manifest C1
 1086. manipulate C1
 1087. manipulation C1
 1088. manufacture B2
 1089. manufacturing B2
 1090. manuscript C1
 1091. marathon B2
 1092. march , v. C1
 1093. margin B2
 1094. marginal C1
 1095. marine C1
 1096. marker B2
 1097. marketplace C1
 1098. martial B2
 1099. mask C1
 1100. massacre C1
 1101. mate , v. B2
 1102. mathematical C1
 1103. mature , v. C1
 1104. maximize C1
 1105. mayor B2
 1106. meaningful C1
 1107. meantime C1
 1108. mechanic B2
 1109. mechanical B2
 1110. mechanism B2
 1111. medal B2
 1112. medication B2
 1113. medieval C1
 1114. meditation C1
 1115. melody C1
 1116. membership B2
 1117. memo C1
 1118. memoir C1
 1119. memorable B2
 1120. memorial C1
 1121. mentor C1
 1122. merchant C1
 1123. mercy C1
 1124. mere C1
 1125. merely C1
 1126. merge C1
 1127. merger C1
 1128. merit C1
 1129. metaphor B2
 1130. methodology C1
 1131. midst C1
 1132. migration C1
 1133. militant , adj. C1
 1134. militia C1
 1135. mill C1
 1136. miner B2
 1137. minimal C1
 1138. minimize C1
 1139. mining C1
 1140. ministry C1
 1141. minute2 C1
 1142. miracle C1
 1143. miserable B2
 1144. misery C1
 1145. misleading C1
 1146. missile C1
 1147. mob C1
 1148. mobility C1
 1149. mobilize C1
 1150. mode B2
 1151. moderate C1
 1152. modest B2
 1153. modification C1
 1154. momentum C1
 1155. monk C1
 1156. monopoly C1
 1157. monster B2
 1158. monthly B2
 1159. monument B2
 1160. morality C1
 1161. moreover B2
 1162. mortgage B2
 1163. mosque B2
 1164. motion B2
 1165. motivate B2
 1166. motivation B2
 1167. motive C1
 1168. motorist C1
 1169. moving B2
 1170. municipal C1
 1171. mutual C1
 1172. myth B2
 1173. naked B2
 1174. namely C1
 1175. nasty B2
 1176. nationwide C1
 1177. naval C1
 1178. navigation B2
 1179. nearby , adv. B2
 1180. necessity B2
 1181. neglect , n. C1
 1182. negotiate B2
 1183. negotiation B2
 1184. neighbouring C1
 1185. nest C1
 1186. net C1
 1187. neutral B2
 1188. newly B2
 1189. newsletter C1
 1190. niche C1
 1191. noble C1
 1192. nod C1
 1193. nominate C1
 1194. nomination C1
 1195. nominee C1
 1196. nonetheless C1
 1197. non-profit C1
 1198. nonsense C1
 1199. noon C1
 1200. norm B2
 1201. notable C1
 1202. notably C1
 1203. notebook B2
 1204. notify C1
 1205. notorious C1
 1206. novel C1
 1207. novelist B2
 1208. nowadays B2
 1209. nursery C1
 1210. nursing B2
 1211. nutrition B2
 1212. obesity B2
 1213. objection C1
 1214. oblige C1
 1215. observer B2
 1216. obsess C1
 1217. obsession C1
 1218. obstacle B2
 1219. occasional C1
 1220. occupation B2
 1221. occupy B2
 1222. occurrence C1
 1223. odds C1
 1224. offender B2
 1225. offering C1
 1226. offspring C1
 1227. ongoing B2
 1228. openly B2
 1229. opera B2
 1230. operational C1
 1231. operator B2
 1232. opt C1
 1233. optical C1
 1234. optimism C1
 1235. optimistic B2
 1236. oral C1
 1237. orchestra B2
 1238. organic B2
 1239. organizational C1
 1240. orientation C1
 1241. originate C1
 1242. outbreak C1
 1243. outfit B2
 1244. outing C1
 1245. outlet C1
 1246. outlook C1
 1247. output B2
 1248. outrage , v. C1
 1249. outsider C1
 1250. outstanding B2
 1251. overcome B2
 1252. overlook C1
 1253. overly C1
 1254. overnight B2
 1255. overseas , adj. B2
 1256. oversee C1
 1257. overturn C1
 1258. overwhelm C1
 1259. overwhelming C1
 1260. ownership B2
 1261. oxygen B2
 1262. packet B2
 1263. pad C1
 1264. palm B2
 1265. panic B2
 1266. parade B2
 1267. parallel , n. B2
 1268. parameter C1
 1269. parental C1
 1270. parish C1
 1271. parliamentary C1
 1272. partial C1
 1273. partially C1
 1274. participation B2
 1275. partnership B2
 1276. part-time /adv. B2
 1277. passing C1
 1278. passionate B2
 1279. passive C1
 1280. password B2
 1281. pastor C1
 1282. patch C1
 1283. patent C1
 1284. pathway C1
 1285. patience B2
 1286. patrol , v. C1
 1287. patron C1
 1288. pause , n. B2
 1289. peak C1
 1290. peasant C1
 1291. peculiar C1
 1292. peer B2
 1293. penalty B2
 1294. perceive B2
 1295. perception B2
 1296. permanently B2
 1297. persist C1
 1298. persistent C1
 1299. personnel C1
 1300. petition C1
 1301. philosopher C1
 1302. philosophical C1
 1303. physician C1
 1304. pill B2
 1305. pioneer , v. C1
 1306. pipeline C1
 1307. pirate C1
 1308. pit C1
 1309. pity B2
 1310. placement B2
 1311. plea C1
 1312. plead C1
 1313. pledge , n. C1
 1314. plug , n. C1
 1315. plunge C1
 1316. pole C1
 1317. poll C1
 1318. pond C1
 1319. pop C1
 1320. portfolio C1
 1321. portion B2
 1322. portray C1
 1323. postpone C1
 1324. post-war C1
 1325. potentially B2
 1326. practitioner C1
 1327. preach C1
 1328. precede B2
 1329. precedent C1
 1330. precious B2
 1331. precise B2
 1332. precisely B2
 1333. precision C1
 1334. predator C1
 1335. predecessor C1
 1336. predictable B2
 1337. predominantly C1
 1338. preference B2
 1339. pregnancy C1
 1340. prejudice C1
 1341. preliminary C1
 1342. premier C1
 1343. premise C1
 1344. premium C1
 1345. prescribe C1
 1346. prescription C1
 1347. presently C1
 1348. preservation C1
 1349. preside C1
 1350. presidency C1
 1351. presidential C1
 1352. prestigious C1
 1353. presumably C1
 1354. presume C1
 1355. prevail C1
 1356. prevalence C1
 1357. prevention C1
 1358. prey C1
 1359. pride B2
 1360. primarily B2
 1361. principal B2, n. C1
 1362. prior B2
 1363. privatization C1
 1364. privilege C1
 1365. probability B2
 1366. probable B2
 1367. probe , v. C1
 1368. problematic C1
 1369. proceed B2
 1370. proceedings C1
 1371. proceeds C1
 1372. processing C1
 1373. processor C1
 1374. proclaim C1
 1375. productive C1
 1376. productivity C1
 1377. profitable C1
 1378. profound C1
 1379. programming B2
 1380. progressive B2
 1381. prohibit B2
 1382. projection C1
 1383. prominent C1
 1384. promising B2
 1385. promotion B2
 1386. prompt B2
 1387. pronounced C1
 1388. propaganda C1
 1389. proportion B2
 1390. proposition C1
 1391. prosecute C1
 1392. prosecution C1
 1393. prosecutor C1
 1394. prospective C1
 1395. prosperity C1
 1396. protective C1
 1397. protein B2
 1398. protester B2
 1399. protocol C1
 1400. province C1
 1401. provincial C1
 1402. provision C1
 1403. provoke C1
 1404. psychiatric C1
 1405. psychological B2
 1406. publicity B2
 1407. publishing B2
 1408. pulse C1
 1409. pump , n. C1
 1410. punch , v. C1
 1411. punk B2
 1412. purely B2
 1413. pursuit B2
 1414. puzzle B2
 1415. query C1
 1416. quest C1
 1417. questionnaire B2
 1418. quota C1
 1419. racial B2
 1420. racism B2
 1421. racist , n. B2
 1422. radar C1
 1423. radiation B2
 1424. radical C1
 1425. rage C1
 1426. raid , v. C1
 1427. rail B2
 1428. rally , v. C1
 1429. random B2
 1430. ranking C1
 1431. rape , v. C1
 1432. rat B2
 1433. rating B2
 1434. ratio C1
 1435. rational C1
 1436. ray C1
 1437. readily C1
 1438. realization C1
 1439. realm C1
 1440. rear , n. C1
 1441. reassure C1
 1442. reasonably B2
 1443. reasoning C1
 1444. rebel C1
 1445. rebellion C1
 1446. rebuild B2
 1447. receiver B2
 1448. recession B2
 1449. recipient C1
 1450. reckon B2
 1451. recognition B2
 1452. reconstruction C1
 1453. recount1 C1
 1454. recovery B2
 1455. recruit , n. B2
 1456. recruitment B2
 1457. referee B2
 1458. referendum C1
 1459. reflection C1
 1460. reform , v. C1
 1461. refuge C1
 1462. refugee B2
 1463. refusal C1
 1464. regain C1
 1465. regardless C1
 1466. regime C1
 1467. registration B2
 1468. regulate B2
 1469. regulator C1
 1470. regulatory C1
 1471. rehabilitation C1
 1472. reign , v. C1
 1473. reinforce B2
 1474. rejection C1
 1475. relevance C1
 1476. reliability C1
 1477. relieve B2
 1478. relieved B2
 1479. reluctant C1
 1480. remainder C1
 1481. remains C1
 1482. remarkable B2
 1483. remarkably B2
 1484. remedy C1
 1485. reminder C1
 1486. removal C1
 1487. render C1
 1488. renew C1
 1489. renowned C1
 1490. rental C1
 1491. replacement C1
 1492. reportedly C1
 1493. reporting B2
 1494. representation C1
 1495. reproduce C1
 1496. reproduction C1
 1497. republic C1
 1498. resemble C1
 1499. reside C1
 1500. residence C1
 1501. residential C1
 1502. residue C1
 1503. resign B2
 1504. resignation C1
 1505. resistance C1
 1506. resolution B2
 1507. respective C1
 1508. respectively C1
 1509. restoration C1
 1510. restore B2
 1511. restraint C1
 1512. restrict B2
 1513. restriction B2
 1514. resume C1
 1515. retail B2
 1516. retirement B2
 1517. retreat , v. C1
 1518. retrieve C1
 1519. revelation C1
 1520. revenge C1
 1521. revenue B2
 1522. reverse , n., adj. C1
 1523. revision B2
 1524. revival C1
 1525. revive C1
 1526. revolutionary C1
 1527. rhetoric C1
 1528. ridiculous B2
 1529. rifle C1
 1530. riot C1
 1531. rip C1
 1532. risky B2
 1533. ritual C1
 1534. rival , adj. B2
 1535. rob B2
 1536. robbery B2
 1537. robust C1
 1538. rock C1
 1539. rocket B2
 1540. rod C1
 1541. romance B2
 1542. rose B2
 1543. rotate C1
 1544. rotation C1
 1545. roughly B2
 1546. ruin , n. B2
 1547. ruling C1
 1548. rumour C1
 1549. sack C1
 1550. sacred C1
 1551. sacrifice , v. C1
 1552. saint C1
 1553. sake C1
 1554. sanction C1
 1555. satisfaction B2
 1556. say C1
 1557. scandal B2
 1558. scare , n. B2
 1559. scattered C1
 1560. scenario B2
 1561. sceptical C1
 1562. scholar B2
 1563. scholarship B2
 1564. scope C1
 1565. scratch , n. B2
 1566. screening B2
 1567. screw , n. C1
 1568. scrutiny C1
 1569. seal , n. C1
 1570. secular C1
 1571. seeker B2
 1572. seemingly C1
 1573. segment C1
 1574. seize C1
 1575. seldom C1
 1576. selective C1
 1577. seminar B2
 1578. senator C1
 1579. sensation C1
 1580. sensitivity C1
 1581. sentiment C1
 1582. separation C1
 1583. serial C1
 1584. settlement C1
 1585. settler B2
 1586. set-up C1
 1587. severely B2
 1588. sexuality C1
 1589. sexy B2
 1590. shaped B2
 1591. shareholder C1
 1592. shatter C1
 1593. shed C1
 1594. sheer C1
 1595. shipping C1
 1596. shocking B2
 1597. shoot C1
 1598. shore B2
 1599. short-term B2
 1600. shortage B2
 1601. shortly B2
 1602. shrink C1
 1603. shrug C1
 1604. sibling B2
 1605. sigh , n. C1
 1606. signature B2
 1607. significance B2
 1608. simulate C1
 1609. simulation C1
 1610. simultaneously C1
 1611. sin C1
 1612. situated C1
 1613. sketch C1
 1614. skilled B2
 1615. skip C1
 1616. skull B2
 1617. slam C1
 1618. slap C1
 1619. slash C1
 1620. slavery C1
 1621. slogan B2
 1622. slot C1
 1623. smash C1
 1624. snap C1
 1625. so-called B2
 1626. soak C1
 1627. soar C1
 1628. socialist C1
 1629. sole C1
 1630. solely C1
 1631. solicitor C1
 1632. solidarity C1
 1633. solo , n. C1
 1634. somehow B2
 1635. sometime B2
 1636. sophisticated B2
 1637. sound C1
 1638. sovereignty C1
 1639. spam C1
 1640. span , n. C1
 1641. spare B2, v. C1
 1642. spark C1
 1643. specialize B1
 1644. specialized C1
 1645. specification C1
 1646. specify B2
 1647. specimen C1
 1648. spectacle C1
 1649. spectacular B2
 1650. spectator B2
 1651. spectrum C1
 1652. speculate B2
 1653. speculation B2
 1654. spell C1
 1655. sphere C1
 1656. spice B2
 1657. spill B2
 1658. spin , n. C1
 1659. spine C1
 1660. spite B2
 1661. spoil B2
 1662. spokesman B2
 1663. spokesperson B2
 1664. spokeswoman B2
 1665. sponsorship B2
 1666. sporting B2
 1667. spotlight C1
 1668. spouse C1
 1669. spy , v. C1
 1670. squad C1
 1671. squeeze C1
 1672. stab C1
 1673. stability C1
 1674. stabilize C1
 1675. stake C1
 1676. stall B2
 1677. stance B2
 1678. standing C1
 1679. stark C1
 1680. starve B2
 1681. statistical C1
 1682. steadily B2
 1683. steam B2
 1684. steer C1
 1685. stem , v. C1
 1686. stereotype C1
 1687. stimulate B2
 1688. stimulus C1
 1689. stir C1
 1690. storage C1
 1691. straightforward C1
 1692. strain C1
 1693. strand C1
 1694. strategic C1
 1695. strengthen B2
 1696. strictly B2
 1697. striking B2
 1698. strip (long narrow piece) C1
 1699. strip (remove clothes/a layer) C1
 1700. strive C1
 1701. stroke B2
 1702. structural C1
 1703. stumble C1
 1704. stun C1
 1705. stunning B2
 1706. submission C1
 1707. subscriber C1
 1708. subscription C1
 1709. subsequent B2
 1710. subsequently B2
 1711. subsidy C1
 1712. substantial C1
 1713. substantially C1
 1714. substitute , v. C1
 1715. substitution C1
 1716. subtle C1
 1717. suburb B2
 1718. suburban C1
 1719. succession C1
 1720. successive C1
 1721. successor C1
 1722. suck C1
 1723. sue C1
 1724. suffering B2
 1725. sufficient B2
 1726. sufficiently B2
 1727. suicide C1
 1728. suite C1
 1729. summit C1
 1730. super B2
 1731. superb C1
 1732. superior C1
 1733. supervise C1
 1734. supervision C1
 1735. supervisor C1
 1736. supplement , v. C1
 1737. supportive C1
 1738. supposedly C1
 1739. suppress C1
 1740. supreme C1
 1741. surge , v. C1
 1742. surgeon B2
 1743. surgical C1
 1744. surplus C1
 1745. surrender C1
 1746. surveillance C1
 1747. survival B2
 1748. survivor B2
 1749. suspend B2
 1750. suspension C1
 1751. suspicion C1
 1752. suspicious C1
 1753. sustain C1
 1754. sustainable B2
 1755. swallow B2
 1756. swing , n. C1
 1757. sword C1
 1758. symbolic C1
 1759. sympathetic B2
 1760. syndrome C1
 1761. synthesis C1
 1762. systematic C1
 1763. tackle B2, n. C1
 1764. tactic C1
 1765. tactical C1
 1766. tag , v. B2
 1767. tap , n. B2
 1768. taxpayer C1
 1769. technological B2
 1770. teens B2
 1771. temple B2
 1772. temporarily B2
 1773. tempt C1
 1774. tenant C1
 1775. tendency B2
 1776. tender C1
 1777. tension B2
 1778. tenure C1
 1779. terminal , adj. B2
 1780. terminate C1
 1781. terms B2
 1782. terrain C1
 1783. terribly B2
 1784. terrific C1
 1785. terrify B2
 1786. territory B2
 1787. terror B2
 1788. terrorism B2
 1789. terrorist B2
 1790. testify C1
 1791. testimony C1
 1792. testing B2
 1793. textbook B2
 1794. texture C1
 1795. thankfully C1
 1796. theatrical C1
 1797. theft B2
 1798. theology C1
 1799. theoretical C1
 1800. therapist B2
 1801. thereafter C1
 1802. thereby C1
 1803. thesis B2
 1804. thoughtful C1
 1805. thought-provoking C1
 1806. thorough B2
 1807. thoroughly B2
 1808. thread C1
 1809. threshold C1
 1810. thrilled C1
 1811. thrive C1
 1812. thumb B2
 1813. tide C1
 1814. tighten C1
 1815. timber C1
 1816. timely C1
 1817. timing B2
 1818. tissue B2
 1819. tobacco C1
 1820. tolerance C1
 1821. tolerate C1
 1822. toll C1
 1823. ton B2
 1824. tonne B2
 1825. top C1
 1826. torture , v. C1
 1827. toss C1
 1828. total C1
 1829. tournament B2
 1830. toxic C1
 1831. trace B2, n. C1
 1832. trademark C1
 1833. trading B2
 1834. tragedy B2
 1835. tragic , B2
 1836. trail , v. C1
 1837. trailer C1
 1838. trait B2
 1839. transaction C1
 1840. transcript C1
 1841. transformation C1
 1842. transit C1
 1843. transmission C1
 1844. transmit B2
 1845. transparency C1
 1846. transparent C1
 1847. transportation B2
 1848. trap , n. B2
 1849. trauma C1
 1850. treasure B2
 1851. treaty C1
 1852. tremendous C1
 1853. tribal C1
 1854. tribe B2
 1855. tribunal C1
 1856. tribute C1
 1857. trigger B2, n. C1
 1858. trillion number B2
 1859. trio C1
 1860. triumph C1
 1861. troop B2
 1862. trophy C1
 1863. troubled C1
 1864. trustee C1
 1865. tsunami B2
 1866. tuition C1
 1867. turnout C1
 1868. turnover C1
 1869. twist , n. C1
 1870. ultimate B2
 1871. unacceptable B2
 1872. uncertainty B2
 1873. undergo B2
 1874. undergraduate C1
 1875. underlying C1
 1876. undermine C1
 1877. undertake B2
 1878. undoubtedly C1
 1879. unfold B2
 1880. unfortunate B2
 1881. unify C1
 1882. unite B2
 1883. unity B2
 1884. universal B2
 1885. unprecedented C1
 1886. unveil C1
 1887. upcoming C1
 1888. upgrade , n. C1
 1889. uphold C1
 1890. urgent B2
 1891. usage B2
 1892. useless B2
 1893. utility C1
 1894. utilize C1
 1895. utterly C1
 1896. vacuum C1
 1897. vague C1
 1898. valid B2
 1899. validity C1
 1900. vanish C1
 1901. variable , adj. C1
 1902. variation B2
 1903. varied C1
 1904. vein C1
 1905. venture , v. C1
 1906. verbal C1
 1907. verdict C1
 1908. verify C1
 1909. verse C1
 1910. versus C1
 1911. vertical B2
 1912. vessel C1
 1913. veteran C1
 1914. viable , C1
 1915. vibrant C1
 1916. vice C1
 1917. vicious C1
 1918. viewpoint B2
 1919. villager C1
 1920. violate C1
 1921. violation C1
 1922. virtue C1
 1923. visa B2
 1924. visible B2
 1925. vocal C1
 1926. voluntary B2
 1927. voting B2
 1928. vow C1
 1929. vulnerability C1
 1930. vulnerable C1
 1931. wander B2
 1932. ward C1
 1933. warehouse C1
 1934. warfare C1
 1935. warming B2
 1936. warrant , v. C1
 1937. warrior C1
 1938. weaken C1
 1939. weave C1
 1940. weed C1
 1941. weekly B2
 1942. weird B2
 1943. welfare B2
 1944. well C1
 1945. well-being C1
 1946. whatsoever C1
 1947. wheat B2
 1948. whereby C1
 1949. whilst C1
 1950. whip C1
 1951. whoever B2
 1952. wholly C1
 1953. widen C1
 1954. widespread B2
 1955. widow C1
 1956. width C1
 1957. willingness C1
 1958. wipe C1
 1959. wisdom B2
 1960. wit C1
 1961. withdraw B2
 1962. withdrawal C1
 1963. workforce B2
 1964. workout C1
 1965. workplace B2
 1966. workshop B2
 1967. worm B2
 1968. worship , v. C1
 1969. worthwhile C1
 1970. worthy C1
 1971. wrist B2
 1972. yell C1
 1973. yield , v. C1
 1974. youngster C1

 

Mutlaka Okumalısın

VocaGarden - İngilizce Kelime Hazneni Geliştir

VocaGarden – İngilizce Kelime Hazneni Geliştir

Bugün sizlere pek kimsenin bilmediği ama çok faydalı bir site tanıtacağım. Pandemi süreciyle birlikte malum …

8 Yorum Var

 1. çok teşekkürler gerçekten internetteki saçmalıklardan uzak sade bir paylaşım

 2. Can bey merhaba öncelikle.3000 kelime içindeki b2 ile burdaki b2’nin farkı nedir?B2’ye geldim de ona göre çalışayım bari?İçerikleriniz için teşekkürler bu arada.

 3. Selim Anil Kol

  Merhaba,
  öncelikle calismaniz icin tesekkür ederim. B2 icin toplam 5000 kelimeyi e-postama gönderir misiniz?

burak semih için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir