İngilizcede Kaç Zaman Vardır?

İngilizce - English Tenses - İngilizcede kaç zaman vardır
Bazı dilbilgisi ders kitaplarında İngilizcenin 12 zaman formu olduğu belirtilirken diğer kitaplarda 16 tens listelendiğinden bazı öğrencilerin kafası karışabilir. Bu yazımda bu soruyu cevaplamaya çalışacağım.

İngilizcede kaç zaman var Vikipedi diye arayıp durdunuz. Tüm tensler diye aramalar yaptınız. Tenses tablosunu önüme getir diye search ettiniz. Yine de buradasınız. O halde sizi aydınlatmak bana düştü.

İngilizcede 12 veya 16 zaman var mı?

Dilbilimsel analizde İngilizcede yalnızca iki zamanın tanımlandığını bilmek sizi şaşırtabilir.  Bunlar Şimdiki zaman ve Geçmiş zamandır. Gelecek, bir zaman olarak kabul edilmez çünkü onu oluşturmak için yardımcı bir fiile yani “will” veya “shall” kiplerine ihtiyacımız vardır.

Bununla birlikte pedagojik nedenlerle öğretmenler İngilizcede üç ana zamana odaklanmayı tercih ederler: Şimdiki zaman, geçmiş ve gelecek. Bu üç zaman, dört farklı yönüyle birlikte kullanılabilir: Simple, progressive, perfect, and perfect progressive.

NOT: Zaman, eylemlerin gerçekleştiği zamanı (yani geçmiş, şimdiki veya gelecek) ifade ederken bir eylemin tamamlanması, süresi veya tekrarı gibi zaman özelliklerini belirtir. Zaman/görünüm kombinasyonları 12 fiil zamanı üretir:

1-present simple 2. present progressive (continuous) 3. present perfect 4. present perfect progressive (continuous) 5. past simple 6. past progressive (continuous) 7. past perfect 8. past perfect progressive (continuous) 9. future simple 10. future progressive (continuous) 11. future perfect 12. future perfect progressive (continuous)

Bazı dil bilgisi ders kitapları listeye 4 fiil zamanı daha ekleyebilir. Conditional mood ile ilgilidirler.

NOT: .Conditional mood, gerçekleşmesi başka bir koşula bağlı olan olaylar için kullanılır. Genel olarak konuşursak; koşullu kip, mastar ile kombinasyon halinde modal fiil kullanılarak oluşturulur. Conditional mood ile tense kombinasyonları şunları içerir:

  1. conditional simple 14. conditional progressive (continuous) 15. conditional perfect 16. conditional perfect progressive (continuous)

İngilizcede 16 zaman hangileridir?

Aşağıdaki tablo İngilizcedeki 16 zamanı özetlemektedir:

Present Past Future Conditional
Simple I walk I walked I will walk I would walk
Progressive I am walking I was walking I will be walking I would be walking
Perfect I have walked I had walked I will have walked I would have walked
Perfect Progressive I have been walking I had been walking I will have been walking I would have been walking

Tüm zamanların formülü nedir?

İşte İngilizcedeki 16 fiil zamanı. Fiil formları ve örnekler tabloda verilmiştir:

 

Tense Formül Examples
1. Present Simple VERB/ VERB +S I/you/we/they play
He/she/it plays
2. Present Progressive (Continuous) AM/IS/ARE + VERB + ING I/you/we/they am playing
He/she/it is playing
3. Present Perfect HAVE/HAS + PAST PARTICIPLE I/you/we/they have played
He/she/it has played
4. Present Perfect Progressive (Continuous) HAVE/HAS + BEEN + VERB + ING I have been playing
He/she/it has been playing
5. Past Simple. VERB + ED (except irregular verbs) I played.
I wrote (irregular)
6. Past Progressive (Continuous) WAS/WERE + VERB + ING I/he/she was playing
you/we/they were playing
7. Past Perfect HAD + PAST PARTICIPLE I had played
8. Past Perfect Progressive (Continuous) HAD + BEEN + VERB + ING I had been playing
9. Future Simple WILL + VERB I will play
10. Future Progressive (Continuous) WILL + BE + VERB +ING I will be playing
11. Future Perfect WILL + HAVE + PAST PARTICIPLE I will have played
12. Future Perfect Progressive (Continuous) WILL + HAVE + BEEN + VERB + ING I will have been playing
13. Conditional Simple WOULD + VERB I would play
14. Conditional Progressive (Continuous) WOULD BE + VERB + ING I would be playing
15. Conditional Perfect WOULD + HAVE + PAST PARTICIPLE I would have played
16. Conditional Perfect Progressive (Continuous) WOULD + HAVE + BEEN + VERB + ING I would have been playing

Mutlaka Okumalısın

To Be (am-is-are)

“To be” fiili, İngilizce gramerinde en temel ve önemli fiillerden biridir. Bu fiil, bir şeyin …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir